• Sərhəddən sərhədə sərhədsiz xidmət!
  • Ünvanımız: AZ1014 Bakı ş.
  • Füzuli küç. 49, SKS Plaza, 7-ci mərtəbə
  • İş saatları
  • B.e.-C: 9.00-18.00

Dəniz yolu ilə daşıma

Dəniz yolu ilə daşıma

Yüklərin beynəlxalq Su nəqliyyatı vasitəsi ilə daşınması

KASPİ İNTER Ltd şirkətinin Yüklərin beynəlxalq Su nəqliyyatı vasitəsi ilə daşınması aşağıdakı xidmət növlərini təklif edir:

  • Ümumi yüklərin daşınmasında istənilən növ və istənilən ölçülü gəmilərin icarəsi;
  • İstənilən həcmdə və ölçüdə yüklərin qəbulu, gömrük rəsmiləşdirilməsi, yükün yerləşdirilməsi və vəziyyəti haqqında müştəriyə məlumatın operativ şəkildə çatdırılması;
  • Yüklərin optimal boşaldıb yükləmə xidmətlərinin təşkili;
  • Yüklərin sığortalanmasının təşkili.

Şirkətimiz yüklərin Su nəqliyyatı yolu ilə çatdırılması üçün zəruri olan əməliyyatları, o cümlədən idxal, ixrac, tranzit, gömrük rəsmiləşdirməsi və digər formal prosedurların yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin əldə olunması, yükün miqdarının və vəziyyətinin yoxlanılması, onun yüklənməsi və təkrar yüklənməsi, saxlanması, təyinat məntəqəsində qəbulu kimi xidmətləri, digər əməliyyatları və vasitəçilik xidmətlərini də icra edir.
Yüklərin su nəqliyyatı vasitəsilə daşınması, qüvvədə olan beynəlxalq standartlara, o cümlədən BMT-nin Dəniz yolu ilə Malların Daşınması haqqında Konvensiyasına, BMT-nin Tam və ya Qismən Dəniz Yolu ilə Beynəlxalq Yükdaşımaya dair Müqavilələr haqqında Konvensiyası və Tərəflər arasındakı münasibət ilə bağlı tətbiq olunan xüsusi beynəlxalq hüququn müddəalarına və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq şəkildə həyata keçirir.